Noord-zuid verlopend oud straattracé tussen Oudeheerweg-Ruiter (of de vroegere Hoge Heerweg Gent-Antwerpen) en de Neerstraat of Lage Heerweg. Hoofdstraat van de oude wijk Ruiter in het landelijke westelijk deel van de gemeente. De huidige wijknaam verwijst naar een vroegere herberg aan het kruispunt met de Oudeheerweg, “Zwarte Ruiter” waarvan de naam ontleend was aan een lokale legende en al vermeld wordt in 1734. Voorheen ook bekend als wijk Podts. Een gelijknamig huis en herberg de Pots wordt in 1601 vermeld. Na de bouw van de Sint-Jan-Baptistkerk (1877-1880) werd de wijk in 1886 als zelfstandige parochie erkend. Ruiterskerk is geflankeerd door de bijhorende voormalige pastorie (nummer 101) en een aanvankelijk parochieschooltje met zusterklooster (nummer 105). Dit architecturale ensemble met dominante hoger gelegen kerk markeert nadrukkelijk de kern van de wijk Ruiter.
Vroegere windmolensite naast nummers 123-125 namelijk van de zogenaamde Podtsmolen, een houten staakmolen die in 1916 door storm werd vernield.
Tussen nummer 124 en 126 op een plantsoen met kleinbladige linden op het einde van de straat, aan de kruising met Oudeheerweg-Ruiter: bronzen ruiterstandbeeld op rechthoekige sokkel volgens opschrift “Swarten Ruiter”, door Koenraad Rossaert (6 juni 2003).