De oudste burgerlijke gebouwen in de Kerkstraat hebben een renaissancistisch uitzicht. Deze bouwstijl grijpt terug naar de klassieke oudheid en verpersoonlijkt de herontdekking (renaissance=wedergeboorte) door de mens van zijn eigen kunnen en waardigheid. Monumentaliteit, horizontaliteit en evenwicht zijn de belangrijkste beschrijvende kenmerken. Als bouwmaterialen bezigde men overwegend baksteen in combinatie met zandsteen in de horizontale speklagen, de hoekkettingen en het lijstwerk omheen de muuropeningen. Trapgevels, dakkapellen, muurankers en ontlastingsboogjes zijn andere vormelementen die de Vlaamse renaissance-architectuur gestalte geven.

Enkele voorbeelden.

  • Kerkstraat 32 . Voormalige woning van Jan d’Oosterlinck, in 1641 hoofdschepen van het land van Waas. Voor meer details omtrent dit pand, raadpleeg de beschrijving van het klooster van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker.
  • Kerkstraat 53 . Geveldatering 1634.
  • Kerkstraat 55 . Renaissancistische architectuur met latere verbouwingen (o.a.neoclassicistisch deurportaal uit 1788).
  • Kerkstraat 59 . Deze woning, “In de Patience” genaamd, dateert uit 1586 en is de oudste burgerlijke woning van Waasmunster.