Het classicisme —naar Lodewijk XVI ook “Louis seize-stijl” genoemd— grijpt terug naar de basisprincipes van de Griekse en de Romeinse oudheid. Volgens een rechthoekig grondplan wordt een heldere en symmetrische indeling nagestreefd. De bepleisterde gevels zijn vaak met brede Franse voegen geritmeerd. Versieringen blijven tot het strikte minimum beperkt. De deuren en de ramen zijn rechthoekig en meestal in een arduinen kader ingelijst. Eventuele zuilen langs de deurportalen dragen klassieke kapitelen. De geveltop is niet zelden met een driehoekig fronton bekroond.

Enkele voorbeelden.

  • Kerkstraat 15 en 37 .
  • Kerkstraat 51. Gemeentelijke jongensschool, 1877. Zowel het hoofdgebouw aan de straatzijde als de achterliggende vleugels bezitten driehoekige frontons. Stilistisch behoort dit gebouw in feite tot het neoclassicisme