Het rococo is in Frankrijk ontstaan en geldt als synoniem van Louis XV-stijl. Het is in feite een stilistische reactie op de overdreven versiering van de barok, die vooral in de stedelijke architectuur en veel minder op het platteland toegepast werd. De bakstenen gevels zijn doorgaans bepleisterd en nadien in bleke kleurtinten beschilderd. Ramen en deuren zijn rechthoekig of steekboogvormig en bezitten vaak versierde sluitstenen met o.a. schelp­en rocaillemotieven. Geometrische muurvlakken en brede Franse voegen zijn eveneens differentiërende stijlkenmerken van het rococo.

Enkele voorbeelden:

  • Kerkstraat 11  , 24 en 25.
  • Kerkstraat 36 . Op de bel-etage is een barokke, smeedijzeren balustrade aanwezig. Deze woning komt in aanmerking om aan de lijst van de beschermde monumenten
    toegevoegd te worden.
  • Kerkstraat 47. Het huis de Neve de Rode-d’Hanins is op dit ogenblik de enige beschermde burgerwoning (K.B. van 19.01.1952) van Waasmunster. Stilistisch situeert ze zich in de overgangsperiode tussen de barok en het rococo. Het gebouw is acht traveeën lang en twee bouwlagen hoog. De deurtravee bezit in alle geledingen een bijzonder fraaie ornamentiek. De toegangdeur bevindt zich in een zwaar arduinen portaal met basreliëfs. Het balkon van de eerste verdieping is met een smeedijzeren traliewerk afgeboord. Erboven is het blazoen van de famile de Neve de Rode aangebracht. Het dakvenster is gehuld in een houten omkadering met barokke krullen of voluten.
  • Kerkstraat 54  en 75.