Plaats: Wareslagedreef, wijk Wareslage.

Ouderdom: 1901.

Stijl: neogotiek.

Bijzonderheden. Het grondplan om­vat een beuk van één travee met een vlakke koorsluiting. Deze Sint-Antoniuskapel, in 1976 gerestau­reerd en thans geïntegreerd in het “woonerf Wareslage”, is gebouwd in opdracht van Mevrouw De Cock, abdis van de Roosenbergabdij (1873-1925).