Historische hoevesite, thans met kasteel en voormalige kasteelhoeve, genaamd Hof ter Spreess. Met de bijhorende dreven en kasteelpark gelegen binnen de wijk Eekhoek in de noordoosthoek van de gemeente tussen John Van Eyckpark en Weverstraat (grensstraat met Sint-Niklaas).
Op de Ferrariskaart (1771-78) aangegeven als Hof te Spreeu, teruggaand op een omwald pachtgoed of herenhoeve; als site met walgrachten wellicht minstens opklimmend tot de 15de eeuw. Oudst bekende vermelding volgens Kerchaert van 1460 als eigendom van het echtpaar Gillis Schelfhaut en Natalie Speefs. Volgens een verkoopakte uit 1553 werd het pachtgoed door Jacques Vaentkin verkocht aan François van Havre, hoofdraadsheer van koning Filips II. Een muntvondst gedaan in 1927 op de site bevatte munttypes uit het begin van de 15de eeuw.

In 1616 vermeld als “behuust pachtgoet ghenaemt tgoet Speeufs”. Het gebouwenbestand omvatte in die tijd een duiventoren. Volgens cartografische bron van 1742 toen een enkelvoudig rechthoekig omgrachte site met drie constructies. Een tekening van 1826 benoemt het goed als het lusthof van de heer P. Cardo; illustreert tevens dat het hoofdvolume van de toenmalige woning en de opstand met omlijste deur rechts opzij in het huidige kasteel herkenbaar bewaard bleven; toen vergezeld van een koetshuis met duiventoren.

Buitenaanzicht van het kasteel wellicht in 1897-1898 na verkoop ervan (volgens kadasterarchief) aangepast onder meer door toevoeging van het overdekte terras met balkon. Bij de grondige renovatie in de jaren 1970 is het kasteel naar achter uitgebreid, inwendig sterk verbouwd met behoud van bestaand karkas. Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond met twee bouwlagen van vijf traveeën en twee traveeën diep onder schilddak, uit begin 19de of eind 18de eeuw. Kelderruimte onder de zuidoostelijke travee met wanden in dik metselwerk waarin één maziergat: mogelijke restant van een oudere constructie.

Voorgevel uitgewerkt als lijstgevel met enkelhuisopstand, verhoogde begane grond en een brede uitspringende venstertravee als middenrisaliet. Voordeur rechts opzij in bewaarde hardstenen omlijsting met kroonlijst op consoles en gedecoreerde tussendorpel; nog gemarkeerd door een steektrap tussen postamenten. Meerdelige vensterdeur links voorafgegaan door een terras met overdekking op fijne ijzeren zuiltjes en voorzien van dito decoratieve leuningen.
Beelden van liggende leeuw sieren de hardstenen postamenten van de brede toegangstrap.