Ten Rijendreef nummer 2. Geïsoleerd liggende voormalige hoeve, teruggaand op het goed ten Riede en mogelijk op de oude hovenierswoning van de kasteelsite “Ten Rijen” naast de Durme. De heerlijkheid “Ten Rijen” of “ten Riede” werd al vermeld in 1311.Een aantal eigenaars van het pachtgoed in de 15de, 16de en 17de eeuw zijn bij naam bekend. In 1794 verkocht aan J.J. Van Doorslaer. Het vroegere heerlijke kasteel zou in 1805 door deze familie afgebroken zijn en vervangen door een nieuw kasteel met bijhorend park, vijvers en dreven. Eind 19de eeuw werd het buitengoed met lusthof van de familie Van Doorslaer de ten Rijen verlaten waarna het in puin verviel dat in 1940-45 werd afgevoerd. Vroegere kasteelsite thans deeluitmakend van natuurreservaat.

Erf met losse bebouwing aangegeven als “campagne” op de Ferrariskaart van 1771-1778, in de 19de eeuw met een gewijzigde aanleg in U-vorm; sinds het eerste kwart van de 20ste eeuw verdwenen de meeste bijgebouwen. Achterin gelegen boerenhuis gerenoveerd in 1971. IJzeren toegangshek tegenover de woning aan gewitte vierkante bakstenen hekpijlers met pannen ezelsrug. Breedhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder een hoog en steil pannen zadeldak met een uitgesproken aandak links met schouderstuk; rechtertravee een weinig vooruitspringend. Verankerde en gewitte baksteenbouw op gepikte plint. Hoge rechthoekige vensters met boog van gesinterde baksteen boven de latei en luiken (vernieuwde ramen). Lage gebogen deuropening in een jongere bakstenen omlijsting (thans een deurvenster). Geïncorporeerde duiventil op zolderniveau in de rechter travee herkenbaar aan de twaalf vlieggaten gegroepeerd in drie rijen bewaard in de rechter zijpunttop. Rechts aanleunende stal vervangen door een hoger volume met voorgevel aansluitend bij de voorgevel van het boerenhuis.