Onze wandeling kreeg de naam van een kruid  dat zeer zeldzaam en beschermd is, dat groeit en bloeit in het voorjaar op ons wandeltraject in de bronzone van Sombeke.

We willen het in de aandacht brengen omdat deze bronzone bedreigt wordt door de ontpoldering van Sombeke broek. Onder het Vlaszakbronbosje werd een collector onder de kleilaag aangelegd met als doel de onderliggende kleilaag onbeschadigd te laten in de bronzone.

Goudveil is de zeldzaamste plant die voorkomt in het Vlaszakbronbos .

Gelegen tussen Vlaszakstraat en de Dr. R. Speleersstraat grenzend aan de Slingerbeek en de Kattenheekwegel en wat nog zeldzamer is dat de 2 soorten GOUDVEIL hier voorkomen:
PAARBLADIG GOUDVEIL en VERSPREIDBLADIG GOUDVEIL. De zone waar ze vroeger groeiden noemden de oudsten “ DE SLAPPE BIJS”  in één van de zoektochten van de VVV. Het was gelegen tussen spoorwegbedding en denkbeeldige grens van de hoogtelijn van 7m of de Kattenheekwegel tussen de Smoorstraat en de Wareslagestraat (kaart van de heerlijkheid uit 1648).
Goudveil heeft nu pas zijn nut bewezen als indicator van de aanwezigheid van zuiver water in de ondergrond.                                 
   
 

“Op deze wandeling zijn een aantal plekjes uitgekozen, twintig in totaal waar men even kan stilstaan en verpozen zodat men ook kan genieten van een klein verhaal over hoe het hier in Sombeke aan toe is gegaan!”

Later zal deze pagina nog bijgewerkt worden met verhalen.

De route van het goudveilpad kan je hier downloaden.


Meld hier een mankement op de route.