Deze woning is samen met het pand Kerkstraat 36 de enige tot nu toe beschermde burgerwoning in de Kerkstraat. Het langshuis telt acht traveeën en heeft een voorgevel in Lodewijk XV-stijl. De gevel vertoont een duidelijk drieledig schema, waarbij het middengedeelte beklemtoond wordt door een balkon met een balkonvenster, of ‘fenêtre à terre’. De vensters van het gelijkvloers dateren uit circa 1770.

“De Lodewijk XV-stijl of Rococo, ontstond in de eerste helft van de 18e eeuw aan het Franse hof van Versailles. De noemer Rococo is afgeleid van het Franse woord ‘rocaille’ wat niet meer betekent dan schelpwerk. De stijl kenmerkt zich door kronkelende (schelp)vormen en overdadige versieringen.”

Het schelpmotief en de overdaad aan versiering vinden we onmiddellijk terug in en rond de centrale toegangsdeur. Let op het glas-in-lood-werk en de balkonborstwering in smeedwerk. Boven de balkondeur zien we het wapenschild van de familie de Neve de Rode-d’Hanins. Het oorspronkelijke fronton en kroonlijst die het middengedeelte bekroonden zijn gesloopt. De achtergevel is ouder van de voorgevel en dateert nog uit het midden van de 17e eeuw en is opgetrokken in Barokstijl. De achtergevel telt vijf traveeën en twee bouwlagen en is bekroond met een fronton met rondvenster of ‘oculus’. De bakstenen gevel wordt doorkruist door horizontale speklagen in zandsteen. In tegenstelling tot de voorgevel werd de achterzijde niet bepleisterd. De traditionele Vlaamse bakstenen gevel werd, onder Franse invloed, pas vanaf de 18e eeuw bepleisterd. In plaats van een volgens de Franse stijlregels, witte natuurstenen gevel, werd in Vlaanderen vaak geopteerd voor een minder dure bepleisterde bakstenen gevel die zacht groen, blauw, roze grijs of gebroken wit werd bepleisterd.