Waasmunster ontwikkelen als een kwaliteits- en belevingsvolle toeristische bestemming die:

  • het behoud van onze natuurlijke omgeving waarborgt,
  • de steun van onze gemeenschap bevordert,
  • diverse en kwalitatief hoogstaande bezoekerservaringen biedt met betrekking tot onze natuurlijke omgeving, cultuur en erfgoed,
  • en onze bezoekers van harte verwelkomt.

De visie op toerisme en recreatie in Waasmunster is geworteld in vier uitgangspunten:

  • Inzetten op dagtoerisme;
  • Doelgroepen: vooral dagrecreanten uit de regio;
  • Dat wat was, komt niet meer terug. Inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen: vraaggestuurde markt- en productontwikkeling;
  • Ondernemers en stakeholders nemen marktgerichte initiatieven, gemeente faciliteert.